اخبار علماء و همایش‌هاتیتر اول

«کتاب شیعه» به منزل ۱۳ و ۱۴ رسید

شماره جدید دو فصلنامه «کتاب شیعه» ویژه تراجم، کتاب‌شناسی، نسخه پژوهشی و نقد کتاب، در ۱۱ بخش «مقالات عربی»، «مقالات فارسی»، «زندگی‌نامه‌های خودنوشت»، «اجازات»، «نامه‌های ناموران»، «نکته‌ها و فوائد نسخه‌ها»، «کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی»، «نقد و معرفی»، «اسناد، ‌وصایا، مکتوبات»، «آثار نویافته» و «کتاب پیوست» به همت مؤسسه کتابشناسی شیعه چاپ و روانه بازار کتاب شد.

شماره ۱۳ و ۱۴ فصلنامه «کتاب شیعه» به صاحب امتیازی مؤسسه کتابشناسی شیعه و مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین رضا مختاری؛ ویژه تراجم، کتاب‌شناسی، نسخه پژوهشی و نقد کتاب، روانه چاپ و منتشر شده است.

در این شماره به قلم اساتید و پژوهشگران، «۱۰ مقاله عربی»، «۱۰ مقاله فارسی»، «۷ مقاله در بخش زندگی‌نامه‌های خودنوشت»، «۶ مقاله در بخش اجازات»، «۸ مقاله در بخش نکته‌ها و فوائد نسخه‌ها»، «۴ مقاله در بخش اسناد، ‌وصایا، مکتوبات»، «۴ مقاله در بخش نقد و معرفی»، «۲ مقاله در بخش آثار نویافته»، در بخش «نامه‌های ناموران؛ مکتوباتی از آیت‌الله سیّد ابوالحسن اصفهانی راجع به آیت‌الله سید ابوالقاسم ریاضی خوانساری به کوشش رضا مختاری»، در بخش «کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی، فهرست مخطوطات الشیعه فی مکتبه جامعه برینستون/ محمدتقی الفقیه العاملی» و در بخش کتاب پیوست، فهرس مکتوبات مکتبه الجوادین العامه/ محمد إیادجواد هبه الدین الشهرستانی، مراجعه و تکمیل: ابوالفضل حافظیان، محسن صادقی، علی علیزاده؛ منتشر شده است.

مقالات عربی: «اوجز الحواشی علی رجال النجاشی/ سید عبدالستار الحسنی»، «المعلی بن خنیس/ سید محمد رضا حسینی سیستانی»، «حدیث النوروز فی کلام العلامه ابن فهد الحلی/ رضا المختاری»، «سیره الشیخ یوسف الفقیه العاملی الحاریصی/ محمد تقی الفقیه»، «تعلیقات علی خلاصه الاقوال للشهید الثانی (تنشر لاول مره)/ محمدباقر ملکیان»، «سیره السید بدرالدین حسن الکرکی | محمد حسین الواعظ النجفی»، «زیادات علی کتاب المهاجر العاملی الشیخ حبیب آل ابراهیم/ الشیخ جعفر المهاجر»، «فتیان الشاغوری، شاعر شیعی مجهول/ احمد خامه یار»، «الحسین بن داود البشنوی الکردی (م ۴۶۵ ه) حیاته و شعره/ الشیه عبدالحلیم عوض الحلی»، «تحفه اهل الایمان فی تراجم علماء آل عمران/ الشیخ فرج بن حسن آل عمران القطیفی».

مقالات فارسی: «کاشف الغطاء و شهادت به ولایت در اذان و اقامه/ رضا استادی»، «چنین کردند نیکان زندگی … پدرم آیت‌الله سید محمدعلی موسوی گرمارودی/ سید علی موسوی گرمارودی»، «سرگذشت آیت‌الله سید عبدالوهاب صالح ضیابری/ جعفر خمامی‌زاده»، «سیاست استعماری انگلستان در ایران عصر ناصری و راهبرد میرزای شیرازی در نهضت تحریم تنباکو/ علی ابوالحسنی (منذر)»، «بازمانده‌هایی از میراث کهن حدیثی امامیه/ امین حسین پوری»، «نگین شاهرود؛ آیت‌الله حاج آقا بزرگ اشرفی شاهرودی/ حسین مهدی‌زاده»، «آثار و اجازات عالم فرزانه ملا علی رشتی گیلانی/ رحیم قاسمی»، «در شناخت مولف کتاب المستوفی فی النحو/ احمد خامه‌یار»، «ملا محمد بن احمد بن مهدی بن ابی ذر نراقی/ حسین شهسواری»، «ملا نظمی شاعر آیینی و ناشناخته/ سید محمد حیدر فاضلی».

زندگی‌نامه‌های خودنوشت: «السیره الذاتیه للحزین اللاهیجی (۱۱۰۳-۱۱۸۰)/ إعداد: محمدحسین الواعظ النجفی»، «السیره الذاتیه للشیخ محمّدتقی بن علی الدزفولی (۱۲۲۳-۱۲۹۵)/ إعداد: محمدحسین الواعظ النجفی»، «السیره الذاتیه للسیّد محمدحسن الفاضل الیزدی (م۱۳۳۸)/ إعداد: السیّد محمدحسن الشریعت الموسوی»، «السیره الذاتیه للسیّد عباس الموسوی المهری (ح۱۳۲۷-۱۳۸۰)/ إعداد: السید أبوالحسن العلوی»، «السیره الذاتیه للشیخ عبدالحسین نعمه العاملی (م۱۴۱۷)/ إعداد: نجله الشیخ علی نعمه»، «زندگینامۀ خودگفته آیت‌الله صافی گلپایگانی/ به کوشش رضا مختاری»، «زندگینامۀ خودنوشت دکتر سید علی موسوی گرمارودی».

اجازات: «دو اجازه به/ از سید میر محمدتقی مدرس اصفهانی/ به کوشش: علی کرباسی‌زاده»، «إجازات السیّد علی آقامیری الدزفولی/ إعداد: محمدحسین الواعظ النجفی»، «اجازات آیت‌الله حاج آقا میرزا جلال‌زادگان نوش‌آبادی/ به کوشش: محمدرضا رمضانی»، «اجازۀ آیت‌الله میرزا محمدهاشم چهارسوقی به آیت‌الله محمود بن عبدالعظیم خوانساری/ به کوشش: حمیدرضا میرمحمدی»، «اجازۀ آیت‌الله میرزا محمدهاشم چهارسوقی به آیت‌الله سید ابوالفضل چادگانی/ به کوشش: محبوبه خسروی»، «دو اجازه از آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی به دو برادر خوانساری/ به کوشش: محبوبه خسروی».

نامه‌های ناموران: «مکتوباتی از آیت‌الله سیّد ابوالحسن اصفهانی راجع به آیت‌الله سید ابوالقاسم ریاضی خوانساری/ به کوشش: رضا مختاری».

نکته‌ها و فوائد نسخه‌ها: «حکایه کتاب «الحوادث الجامعه»/ سید عبدالستار الحسنی»، «أهمیه السیاسه عند الروحانیین/ سید هبه الدین شهرستانی»، «درباره رجال ابن فضّال و گزارش‌های مصادر اهل سنت از آن/ سید مصطفی مطهری»، «مؤید الاسلام مدیر روزنامه حبل المتین/ سید محمدعلی مبارکه‌ای»، «هشت توصیه از میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی/ به کوشش:‌سید مهدی علوی»، «رهزنی اشتراک لفظی/ علی حسن‌بگی»، «دربارۀ جرعه‌ای از دریا/ سید ابراهیم سید علوی»، «وفاه الأستاذ الدکتور محمدحسن محیی الدین/ السیّد محمدرضا الحسینی الجلالی».

کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی: «فهرست مخطوطات الشیعه فی مکتبه جامعه برینستون (۲)/ محمدتقی الفقیه العاملی».

نقد و معرفی: «نقد و معرفی کتاب «الطلب الحثیث فی تعیین المعتمد من رجال الحدیث»/ محمدباقر ملکیان»، «ذکری از ذکر / محمدرضا خادمیان»، «شمیم صفائی نامه (معرفی اجمالی و استدراک)/ محمدرضا خادمیان»، «مع موسوعات رجال الشیعه/ سید جواد برکچیان».

اسناد، ‌وصایا، مکتوبات: «وصیت‌نامه حضرت آیت‌الله بروجردی (أعلی الله مقامه)/ به کوشش: محمدرضا خادمیان»، «وصیت‌نامه منظوم استاد نامدار جلال‌الدین همایی/ به کوشش: سید مهدی علوی»، «سروده‌ای در رثای آیت‌الله مرحوم سید محمود شاهرودی‌(م ۱۳۹۴ق)/ حسینی رامیانی»، «جواب یک مسأله فقهی از شهید مدرس/ به کوشش: شیخ ولی‌الله قربانی».

آثار نویافته: «دو نسخۀ خطی نویافته/ رضا استادی»، «الکشف عن مخطوطه شرح الشاطبیه للمحقّق الحلّی/ الدکتور محمد توفیق حدید».

کتاب پیوست: «فهرس مکتوبات مکتبه الجوادین العامه/ محمد إیادجواد هبه الدین الشهرستانی، مراجعه و تکمیل: ابوالفضل حافظیان، محسن صادقی، علی علیزاده»

بنابر اطلاع پایگاه الاثر، علاقمندان می‌توانند کتابهای موسسه کتابشناسی شیعه و مجله کتاب شیعه را از محل‌های زیر تهیه نمایند:

۱- قم. موسسه کتابشناسی شیعه (نیروگاه. خیابان توحید. کوچه ۷. شماره ۲۲) تلفن: ۰۲۵۳۸۸۰۲۲۱۲ و ۰۲۵۳۸۸۰۲۲۳۲

۲- قم. کتابفروشی کلبه شروق (قم ابتدای خیابان صفائیه) تلفن: ۰۲۵۳۷۸۳۸۱۴۴

۳- قم. انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی (خیابان ارم) تلفن: ۰۲۵۳۷۷۳۹۰۹۷

۴- قم. بوستان کتاب _ شعبه قم _ (چهارراه بیمارستان _ شهدا _) تلفن: ۰۲۵۳۷۸۳۱۷۲۰

۵- تهران. کتابفروشی مرجع (بلوار کشاورز خیابان فلسطین جنوبی، نرسیده به میدان فلسطین) تلفن: ۰۲۱۸۸۹۶۱۳۰۳

۶- تهران. بوستان کتاب _شعبه تهران_ (خیابان انقلاب بین خیابان فلسطین و وصال پلاک ۹۵۱) تلفن: ۰۲۱۶۶۹۶۹۸۷۸

۷- تبریز. کتابسرای دریا (اول خیابان طالقانی جنب مصلی امام) تلفن: ۰۴۱۱۵۵۳۱۳۶۳

۸- مشهد. انتشارات امام _ رجب زاده _ (چهارراه دکتری) تلفن: ۰۵۱۳۸۴۳۰۱۴۷

۹- مشهد. بوستان کتاب _شعبه مشهد_ (چهارراه خسروی خیابان شهید رجایی جنب مجتمع یاس) تلفن: ۰۵۱۳۲۲۳۳۶۷۲

۱۰- اصفهان. کتابفروشی فدک (خیابان فروغی کوچه امیرکبیر) تلفن: ۰۹۱۲۷۵۰۶۱۹۱

۱۱- تهران. انتشارات دارالعلم. انقلاب خ دوازده فروردین پاساژ ناشران تلفن: ۰۲۱۶۶۹۵۵۴۰۵

«کتاب شیعه» به منزل ۱۳ و ۱۴ رسید + فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا