مؤسسه آیات هدایت

این مؤسسه به صورت تخصصی در زمینه پژوهش و تربیت نیروی انسانی در زمینه آموزش قرآن و ترویج معارفاا اهل بیت (علیهم السلام) در شهرستان قم فعالیت می‌نماید.

برخی از فعالیت‌های انجام شده توسط مؤسسه آیات هدایت به شرح زیر است:

 • تبیین مبانی عـلمی” روش شـنیداری- گفـتاری آمـوزش قـرآن کریم” بر اسـاس “روانشناسـی یادگیری – یاد سپاری” و زدودن آن از اختلالات یاد گیری.
 • ارائه ی  برنامه ی راهبردی “آسان سازی تلاوت قرآن کریم” به نام  “نغمه های نورانی” ونگارش کتابی با همین عنوان و اجرای موفق آن در بسیاری از مدارس کشور.
 • احیای قانون اعطـای مدرک کارشناسـی علوم قرآنـی و بالاتر برای حافظان کل قرآن با تقـاضای ابطال تبصره های مغایر سازمان سنجش و آموزش کشور از طریق ارائه دادخواست به دیوان عـدالت اداری و ۲ سال پیگیری حقوقی ( توضیح ثمرات آن نیاز به مقاله ای مستقل دارد.)
 • ارائه ی “طرح جامع آموزش قـرآن وزارت آمـوزش و پـرورش” توسـط حبیب الله عزیزی، دارای نشان مدرس نمونه ی کشوری.
 • ارائه ی مقاله ی چشم انداز مدینه القرآن قم در افق ۱۴۰۴ به دبیرخانه ی همایش چشم انداز قم.
 • برگزاری اولین فراخوان دیدگاه های مدیریتی قرآن کریم (سوره ی مبارک عصر) با همکاری جهاد دانشگاهی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مؤسسه ی قـرآنی معجزه ی ماندگار خاتم و مؤسسه ی آیات هدایت.
 • برگزاری دوره ی آموزشی تربیت مدرس قرآن کریم وزارت آموزش و پرورش با بـرنامه ریـزی و تدریس اساتید قرآن با حضور چهارصد مدرس از سراسر کشور.
 • برگزاری جشنواره ی تدریس قرآن کـریم با حضور دانشـجو معـلمان مراکز تربیـت معلـم قم.
 • تقدیر از الگوهای برتر تدریس قرآن کریم.
 • تقدیر از نفرات برتر آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم مؤسسه ی آیات هدایت، در جمع نفـرات برتر اسـتان قم با حـضور دکتـر خواجـه پیری رئیـس مرکز همـاهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قـرآنی کشـور.
 • تأسیس کانون نمونه ی قرآنی به نام کانون حضرت محسن بن عـلی علیهما السلام که مـربیان قرآن، دوره های آموزشی خود را با کارورزی در این کانون تکمیل می کنند.
 • برگزاری دوره ی آمادگی نفرات برتر استان در مؤسـسه آیات هـدایت برای شـرکت درمـرحلـه کشوری وزارت آموزش وپرورش.
 • نتیجه : کسب مقام اول کشوری توسط تیم استان قم .
 • برگزاری دوره ی آموزشی تربیت معلم قرآن در خارج از کشور .
 • برگزاری دوره های آموزشی روش تدریس نویـن آمـوزش قرآن برای استان های قـم، تـهـران و بعضی استان ها.
 • برگزاری کارگاه های آسیب شناسی روش تـدریـس قـرآن وارائه ی راهبـردهای اسـتانـدارد و نوین آموزش قرآن در پاسخ به نیازهای آموزش وپرورش و موسسات مردمی.
 • ارائه مشاوره ی امور قـرآنی توسط مدیر مؤسسه  آیـات هـدایت در شـانزدهـمین نمـایشـگاه قــرآن کریم.
 • تأسیس کلاسهای حفظ و مفاهیم قرآن کریم مؤسـسـه  آیات هدایت، شعبه ی کرمانشـــــاه.
 • برگزاری اردوی آموزشی – زیارتی قرآن آموزان مؤسـسـه  آیات هدایت، شعبه ی کرمانـشــاه. جهت ارائه ی ظرفیت های علمی و فنـی اسـاتید قم  به معـلمان قرآن و قرآن آمـوزان کرمانـــشاه.
 • برنامه ریزی “دوره ی آموزشی مدیریت فعالیت های قرآنی” در کمیسیون آمـوزش اتحـادیه و اجرای یک دوره ی آن توسط اتحادیه تشکلهای قرآنی کشور و مؤسـسه آیات هدایت ، با حضور بیست مدیر قرآنی درتهران.
 • اعطاء گواهی نامه “دوره  آموزشی مـدیریت فـعالیت های قـرآنی” به مـدیران قـرآنـی پـس از موفقیت در آزمون.
 • نظارت بر اجرای ۴ دوره  آمـوزشی مدیریت فعـالیت هـای قرآنی در تهران، مـشهد و تبـریز با حضور صد و بیست مدیر قرآنی.
 • ارائه طرح ساماندهی به نابسامانی در تربیت معلم قـرآن دوره  ی راهنـمایی تـحـصـیلی وزارت آموزش وپرورش.
 • مدیریت بخش سازمان ها و نهاد ها در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم توسط مدیر عامل مؤسسه ی آیات هدایت.
 • برگزاری نشست های تخصصی فعالیت های قرآنی در بخش سازمان ها و نهادهای چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور مدیران فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اســـلامی و دیگر شخصیت های نهادهای قرآنی مانند وزارت آموزش و پرورش.
 • طراحی قرآن مجید با ترجمه حضرت آیت الله العظمی مکارم شـیرازی ویـژه ی حـفاظ.
دکمه بازگشت به بالا