اخبار علماء و همایش‌هاتیتر اول

الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه‌ها

با توجه به حضور رسانه های نوین که غالبا بر بستر شبکه اینترنت به نقش آفرینی می پردازند، نحوه مصرف رسانه ای تغییر یافته است. به وضوح بخش بزرگی از مصرف رسانه ای به سمت این رسانه ها منتقل شده است و جوانان در این بین استفاده بیشتری از این رسانه ها دارند.

کارکردها و ویژگی های رسانه اسلامی

رسانه های اسلامی در مقایسه با دیگر رسانه ها، کارکردهای مشابه با مبنایی متفاوت دارند. رسانه دینی رسانه ای است که به طور مشخص و تخصصی به مسائل دینی می پردازد از این رو خودش را در مقابل خداوند مسوول می داند، نه در مقابل آگهی دهندگان، مشتریان یا دولت. چنین رسانه ای حتی برای جذب مخاطب هم در جهت رضایت خداوند عمل می کند.

رسانه دینی بر مبنای اقتصاد بازار آزاد با رسانه تجاری عمل نمی کند. بی شک، تعهد و مسئولیت ارباب رسانه و پیام آفرینان در مقابل خداوند، یکی از مؤلفههای کلیدی هر نوع الگوی هنجاری دارای مبانی دینی است. روشن است که طراحی الگوی هنجاری امری فرایندی و دارای ماهیت پویا است. از اینرو، نمی توان یک بار و برای همیشه الگویی مطلوب را متناسب با انتظارات طراحی و تدوین نمود.

در گام های اولیه داشتن الگوهای حداقلی نیز برای تأمین نیازهای عاجل مغتنم خواهد بود. بی شک، به کارگیری این الگوها و آزمون آنها در پرتو تجربیات عملی، زمینه مناسبی برای ارائه الگوهای جامع و کارآمد بوجود خواهد آورد. نظریه هنجاری اسلام برای هدایت رفتاری رسانه، می تواند ترکیبی از برخی اصول مندرج در نظریه های موجود، به همراه اصول اختصاصی برگرفته از جهان بینی، نظام ارزشی و هنجاری، و اهداف و آرمان های خود باشد.

رسانه، که همزمان مجموعه ای از عناصر بیانی را در ارتباط خویش با مخاطب به کار می گیرد، محکوم به رعایت همه قواعد هنجاری ناظر به افعال زبانی است. به بیان یکی از اندیشمندان: روزنامه، مجله، کتاب، تئاتر، فیلم، | کاریکاتور، رادیو، تلویزیون، اینترنت و… همگی در واقع، گونه های مختلف بیان، هستند.

هر حکم حقوقی، که بیان و گفتار داشته باشد، می توان به آنها نیز سرایت داد. اگر جایی «گفتاری» اخلاق مذموم دانسته شده، بیان آن از طریق رسانه های دیگر نیز اخلاقأ مذموم است. اگر جایی گفتاری حرام شده، بیان آن از هر طریق دیگر نیز حرام است (مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام).

با توجه به آنچه در فوق بیان گردید به این نتیجه دست می یابیم که رسانه ها همواره سهم بزرگی از تبلیغات داشته اند و نه فقط بازار مطلوب آگهی دهندگان را شکل میدادند، بلکه خود نیز درآمد عمده ای از آن به دست می آوردند، حال با توجه به نقش و جایگاه رسانه در زندگی روزمره افراد جامعه و تاثیر آنچه در قالب های گوناگون بخصوص تبلیغات بر ذهنیت، نگرش و طرز زندگی افراد جامعه ارائه می نماید، لزوم ارائه یک الگوی مناسب برای نظارت شرعی بر روند ارائه آگهی تبلیغاتی ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا